Иргэний улсын бүртгэл

Гэрлэсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал

ГЭРЛЭСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД Гэрлэлтээ батлуулахыг хүссэн тухай тус тусдаа гаргасан өргөдөл Гэрлэгсдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар Эрүүл мэндийн шинжилгээний бичиг/дох,сэтгэц, сүрьеэ / Гэрлэхийг хүсэгчдийг гэрчийн хамт

Дэлгэрэнгүй

Шинээр төрсөн хүүхдийг төрсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал

ШИНЭЭР ТӨРСӨН ХҮҮХДИЙГ ТӨРСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ Өргөдөл./Хүүхдийг бүртгүүлэхийг хүссэн/ Хүүхэд төрсөн тухай эмнэлгийн байгууллагын магадлагаа /СТ-4 маягт/ Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар Гэрлэлтийн

Дэлгэрэнгүй