Month: June 2023

АЛТАЙ СУМЫН ТӨВД ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ТАВИХ АЖИЛ.

2022 оны жилийн эцэст 2023 оны төсөв батлах үеэр аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2023 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад ”Алтай сумын төвд

Дэлгэрэнгүй

ЭХЧҮҮДИЙН БАЯР

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2023 оны 05-р сарын 15-ны өдрийн 53 дугаар зарлигаар “Алдарт-Эх”-ийн нэг, хоёрдугаар зэргийн одонгоор шагнагдсан эхчүүдэд баяр хүргэж эрүүл энх сайн сайхныг

Дэлгэрэнгүй