ИТХ-ын дарга

Алтай сумын ИТХ-ын дарга

Ж.Шайзада

Боловсрол

1972-1980 онд Алтай сумын 8 жилийн дунд сургуулийн 8-р анги

1980-1982 онд Баян-Өлгий аймгийн 1 дүгээр 10 жил

1982-1983 онд МСҮТ

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал:

1984-1987 онд 0165-р ангид цэргийн алба хасан

1987- 2000 онд малчин

2000-2020 онд Багийн Засаг дарга

2020 – оноос Алтай сумын ИТХ-ын даргаар ажиллаж байна.