Сумын алдартанууд

АЛТАЙ СУМААС ТӨРӨН ГАРСАН АЛДАРТАНУУД /түүхэн хүмүүс/

1. С.ЖАНГИР /амбан захирагч / 1842-1902 он

2. БӨХБУУРАЛ / домогт бөх / 1840-1920 он

3. КӨБӨШ /ардын баатар / 1860-1915 он

4. Ж.АДАЙ / төре / 1881-1925 он

5. ТАЖИ / занги / 1890-1940 он

6. Х.ТЕЖИ / бөх / 1850-1920 он

7. ГЭСГЭЛЭН /нэрт баян / 1901-1960 он

8. БУРХАСЫН / яруу найрагч / 1901-1972 он

9. А.ХАЗАНБАЙ / ардын баатар / 1938-1964 он

10. ХЫРАНБАЙ / шашины зүтгэлтэн / 1860-1910 он

11. ДЭЛГЭР /бөх / 1860-1937 он

12. ЯНДАГ / амба ноён / 1820-1900 он

13. НАЦАГДОРЖ / жанжин ноён / 1870-1920 он

You May Also Like