ТАНИЛЦУУЛГА

Сумын алдартанууд

АЛТАЙ СУМААС ТӨРӨН ГАРСАН АЛДАРТАНУУД /түүхэн хүмүүс/ 1. С.ЖАНГИР /амбан захирагч / 1842-1902 он 2. БӨХБУУРАЛ / домогт бөх / 1840-1920 он 3. КӨБӨШ /ардын

READ MORE

Тамгын газрын танилцуулга

Алтай сумын товч танилцулга Баян-өлгий аймгийн Алтай сум нь хуучнаар БНМАУ-ын АИХ-ын тэргүүлэгчдийн 1959 оны 02-р сарын 129-р зарлигаар одоогийн Буянт сумаас өрх тусгаарлан Хар

READ MORE