Тамгын газрын дарга

Алтай сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга

А.Озат

Боловсрол

1976-1984 онд Алтай сумын 8 жилийн дунд сургуулийн 8-р анги

1984-1986 онд Баян- Өлгий аймгийн 1-10 жилийн сургуульд 10-р анги

2002-2004 онд Эрдэнэт хотод менежер мэргэжлээр

2008-2011 онд Улаанбаатар дээд сургуулийн ня-бо эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн.

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал:

1986-1988 онд -р ангид алба хаасан

1988-1992 онд Алтай сум Эрчим хүчийн салбарт сантехник

1992-1996 онд 21 авто баазад шуудангийн жолооч

2000-2004 онд сумын ИТХ- ын төлөөлөгч

2004-2013 онд сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн Нарийн бичгийн дарга

2013-2017 онд сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга

2017-2019 онд ЗДТГ-ын хэвэл мэдээллийн ажилтан

2019 оноос Засаг даргын тамгын газрын даргаар