admin

ГАЛТ ЗЭВСГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

ГАЛТ ЗЭВСГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ 1 дүгээр зүйл. Галт зэвсгийн албан татвар төлөгч 1.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хууль тогтоомжид заасны дагуу галт зэвсэг эзэмшиж байгаа дараах этгээд албан татвар төлнө: 1.1.1.Монгол Улсын иргэн; 1.1.2.өмчийн бүх төрөлд хамаарах хуулийн этгээд. 2 дугаар зүйл. Албан татвар ногдуулах галт зэвсэг 2.1.Хууль сахиулах албаны болон байлдааны /зэвсэгт хүчин, хил […]

READ MORE

Хувь хүний орлогын албан татварын хөнгөлт чөлөөлөлт эдлэхэд бүрдүүлэх бичиг баримт

READ MORE

Хувь хүний орлогын албан татварын хөнгөлт чөлөөлөлт эдлэх бичиг баримт

READ MORE

Малын тоо толгойн албан татвар тогтоох тухай

READ MORE

Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах

READ MORE

Иргэнд өмчлүүлэх газрын зориулалт

READ MORE

ИРГЭНИЙ БАРИМТ БИЧГИЙН ЛАВЛАГАА АВАХАД

Төрсний гэрчилгээний лавлагаа авахад Үрчлэлтийн бүртгэлийн, эцэг / эх / тогтоосны бүртгэлийн, овог, эцгийн нэр, нэр өөрчсний бүртгэлийн лавлагаа авах бол Гэрлэлтийн бүртгэлийн лавлагаа авах бол Гэрлэлт цуцлалтын бүртгэлийн лавлагаа авах бол Нас барсны бүртгэлийн лавлагаа авах бол 1-р /ХААТР/ маягтын лавлагаа Төрөл садны лавлагаа Гэрлэсэн эсэх лавлагаа авах бол Регистрийн дугаартай холбогдолтой лавлагааг олгоход […]

READ MORE

ҮНДЭСНИЙ ЭНГИЙН ГАДААД ПАСПОРТ ШИНЭЭР БОЛОН ДАХИН АВАХ

ҮНДЭСНИЙ ЭНГИЙН ГАДААД ПАСПОРТ ШИНЭЭР АВАХ Монгол Улсын иргэн үндэсний энгийн гадаад паспорт авахдаа дараах баримт бичгийг бүрдүүлж өөрийн биеэр бүртгүүлнэ. Иргэний үнэмлэх 3.5х4.5 хэмжээтэй цээж зураг 4 хувь /сүүлийн 6 сарын дотор авхуулсан, дух, чих ил гарсан/ Гадаад паспорт авах мэдүүлгийг бөглөх /Хүчинтэй хугацаа 10 жил/ Төлбөр тушаасан баримт Төрийн сан 1401002649 тоот дансанд – 5000 […]

READ MORE

ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ АНХ УДАА БОЛОН ДАХИАН АВАХАД

ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ АНХ УДАА АВАХАД Монгол Улсын иргэн 16 нас хүрсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, өөрийн биеэр бүртгүүлнэ. Төрсний гэрчилгээ Эцэг /эх/, эсхүл асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар Төлбөр тушаасан баримт / иргэний үнэмлэхний үнэ 15000 төгрөгийгТөрийн банкны 29140037305 дансанд тушаана, тэмдэгтийн хураамж 3300 төгрөгийг тухайн сумын төрийн […]

READ MORE

ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БҮРТГЭЛИЙГ БҮРТГЭХЭД

ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БҮРТГЭЛИЙГ БҮРТГЭХЭД Иргэний үнэмлэх  /16-аас доош насны хүүхэдтэй бол төрсний гэрчилгээ/ Оршин суух газрын хаягаа нотлох баримт бичиг Үйлчилгээний хураамж – 2500 төгрөг /1500 төгрөгийг Төрийн банкны 29140037305 дансанд тушаах, тэмдэгтийн хураамж 1000 төгрөгийг тухайн дүүрэг, орон нутгийн татварын албанд тушаасан байна./ Сумын улсын бүргэгчид 10 хоногийн дотор өөрийн биеэр бүртгүүлнэ.

READ MORE