ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ГАЛТ ЗЭВСГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

ГАЛТ ЗЭВСГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ 1 дүгээр зүйл. Галт зэвсгийн албан татвар төлөгч 1.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хууль тогтоомжид заасны дагуу галт зэвсэг эзэмшиж байгаа

Дэлгэрэнгүй