ЭЦЭГ /ЭХ/ ТОГТООСНЫ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД

ЭЦЭГ /ЭХ/ ТОГТООСНЫ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД

  • Эцэг, эхийн өргөдөл
  • Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх
  • Гэрлэлтийн гэрчилгээ
  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх
  • Эцэг /эх/ болохыг тогтоосон шүүхийн шийдвэр
  • Гэрчилгээний үнэ 2500 төгрөг /Төрийн банкны 29140037305 дансанд тушаана/

Улсын бүртгэгч, бүртгэлийн ажилтан дээрх баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэлийг хөтөлнө. / Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй/

You May Also Like