ХҮН ХҮЧ,ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ ДАЙЧЛАН АЖИЛЛУУЛАХ,ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ