Ард иргэдийн анхааралд.

Цаг агаарын нөхцөл байдлын улмаас зусланд 5 хоног хожимдож гарсантай уялдуулан Уулын хадланд орох хугацаа г 7 дугаар сарын 25-нд голын хадланд орох хугацааг 8 -р сарын 10-15-ны өдөр болгон тогтоосон тул иргэд дээрх тогтоосон хугацааг шанд мөрдөж заасан хугацаандаа хадланд гарахыг анхааруулья.
Тогтоосон хугацаанаас өмнө хадланд гарсан иргэдэд зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хариуцлага тооцох болно.
ЗДТГазар

You May Also Like