Алтай сумын сургуулийн их засварын ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/49