Танилцуулга

Баян-Өлгий аймгийн алтай сум нь 1959 онд байгуулагдсан

Өргөдөл гаргах

Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хурдан шуурхай хүлээн авах хэсэг

Төрийн үйлчилгээ

Хөдөлмөр, нийгмийн халамж, эрүүл мэнд, газрын харилцаа

Шилэн данс

Сумын төсөв, гүйцэтгэлийн мэдээлэл
Алтай сум

Алтай сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС