Post Grid 3

4 ДҮГЭЭР БАГИЙН ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАВ.

4 ДҮГЭЭР БАГИЙН ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАВ.

Өнөөдөр буюу 2023 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдөр сумын Соёлын төвд 4 дүгээр баг /Чихэртай /-ийн Иргэдийн Нийтийн Хурал амжилттай

READ MORE

БАГИЙН ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАВ.

Өчигдөр буюу 2023 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр 1 дүгээр баг /Хар нуур /-ийн Иргэдийн Нийтийн Хурал амжилттай зохион байгуулагдав.

READ MORE
БАГИЙН ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАВ.