Өнөөдөр 1 дүгээр Багийн иргэдийн нийтийн хурал зохион байгуулагдав.

Өнөөдөр буюу 2022 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр сумын соёлын төвд 1 дүгээр баг /Хар нуур /-ийн Иргэдийн Нийтийн Хурал амжилттай зохион байгуулагдав. Уг хуралд сумын ИТХ-ын дарга, Засаг даргаын орлогч болон бусад холбогдох албан тушаалтнууд оролцож цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл ард иргэдийн санал бодлыг сонсож ажиллав.

You May Also Like