Өв залгамжлах эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг

Өв залгамжлах эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг

  • Өв залгамжлах эрхийн гэрчилгээ /нотариатчоос олгох/
  • Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/
  • Үйлчилгээний хураамж /Төрийн банк 291400037221 дансанд энгийн – 20.000 төгрөг, яаралтай – 40.000 төгрөг тушаах/
  • Мэдүүлэг гаргах.

Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш үйлчилгээг ажлын 3 хоногт бүртгэнэ. 

You May Also Like