ӨВӨЛЖИЛТИЙН БАЙДАЛТАЙ ТАНИЛЦАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛЖ ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ