ШУУРХАЙ ХУРАЛ БОЛЖ ӨНГӨРЛӨӨ 

Өнөөдөр буюу 2024 оны 02 дугаар сарын 19 -ны өдөр Засаг даргын өрөөнд удирдах, гүйцэтгэх ажилтнуудын ээлжит шуурхай хурал болж өнгөрөв. Ээлжит шуурхай хурлаар удирдах, гүйцэтгэх ажилтнууд өнгөрсөн долоо хоногт хийсэн ажлуудаа тайлагнаж ирэх долоо хоногт хийхээр төлөвлөж буй ажлуудаа танилцуулав. Шуурхай хуралд бүх албан хаагчид мэдээлэл хийж дууссаны дараа сумын Засаг дарга шуурхай хурлыг дүгнэж, өнгөрсөн долоо хоногт өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг сонсож албан хаагч бүрт үүрэг даалгавар өгөв.
Үүнд:
1. Сумын Онцгой комисс,Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн анги,сайн дурын бүлэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулж шинэчлэж, холбогдох хууль тогтоомжийн талаар сургалт зохион байгуулж бэлтгэл бэлэн байдлыг хангаж ажиллах.
2. Золбон нохой устгах арга хэмжээг яаралтай зохион байгуулах.
3. Отроор өвөлжиж байгаа иргэдийн судалгааг наривчлан гаргаж,тухайн ард иргэдтэй тулж ажиллах.1

You May Also Like