ЦАГААН САРЫН БАЯРЫГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЭХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛЖ,ХӨРӨНГ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ