ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН САРЫН АЯН.

”ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН САРЫН АЯН-2022”-ын хүрээнд
Алтай сумын Засаг даргын Тамгын газар аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар, Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран Иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хөдөлмөрийн тухай хуулийн / шинэчилсэн найруулга / сургалт зохион байгууллаа.

You May Also Like