ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙВ

2023 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр буюу Лхагва гаригт Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/369 тоот захирамжийг үндэслэн сумын Засаг даргын 2023 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/120 тоот захирамжаар ажлын хэсэг байгуулж, ажлын хэсгийн ахлагчаар Хууль эрх зүйн мэргэжилтэн миний бие, Цагдаагийн хэсгийн цагдаа, Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэнтэй хамт захирамжийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор сумын төвд үйл ажиллагаа явуулж буй Согтууруулах ундаагаар худалдаа үйлчилгээ эрхэлдэг дэлгүүрүүдэд бичиг баримтын хяналт шалгалт хийж, Долоо хоногийн Баасан гараг бүрт согтууруулах ундаа худалдахгүй байхыг хэрэгжүүлэн ажиллахыг үүрэг болгон ажиллав.

You May Also Like