Худалдах – худалдан авах гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд

Худалдах – худалдан авах гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд

  • Худалдах-худалдан авах гэрээ /нотариатаар гэрчлүүлэх/
  • Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/
  • Үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдан борлуулсны 2%-ийн татвар төлсөн баримт
  • Үйлчилгээний хураамж /Төрийн банк 29140003722 дансанд энгийн – 20.000 төгрөг, яаралтай – 40.000 төгрөг тушаах/
  • Мэдүүлэг гаргах.

Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш үйлчилгээг ажлын 3 хоногт бүртгэнэ. 

You May Also Like