СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Улсын хэмжээнд зохион явагдаж байгаа “МАЛ, МАХ-2023” хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Алтай сумын багийн засаг дарга, малын эмч, малчдын бүлгэмийн гишүүд, ард иргэдэд сургалт, зөвлөгөөн, яриа таниулга зохион байгууллаа.

You May Also Like