Сумын Засаг дарга А.Асет аймгийн Онцгой комисс хуралд оролцов

Өнөөдөр буюу 2022 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр аймгийн Онцгой комисс хуралдав. Энэ удаагийн хуралд манай сумын Засаг дарга.А.Асет оролцож тус сумд гарсан хээрийн түймэрт ажилласан талаар болон тухайн үед гарсан зардлын танилцуулгыг тус тус хийж гарсан нийт зардлын тодорхой хэмжээний зардлыг шийдвэрлүүлэн ажиллав.

You May Also Like