СУМЫНХАА 2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙГ ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭВ.

Өчигдөр буюу 2022 оны 12 дугаар 09-ны өдөр сумын Засаг дарга Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.5.3, 8.5.4 дэх заалтын дагуу сумынхаа 2023 оны төсвийн төслийг сумын ИТХ-ын дарга, нарийн бичгийн дарга гарт өргөн мэдүүлэв. Ийнхүү 2023 оны төсвийн төслийг өргөн мэдүүлсний дараа сумын ИТХ-ын зөвлөл хуралдаж ээлжит VIII хуралдааныг 12 дугаар сарын 16-ны хуралдуулахаар болов.

You May Also Like