ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ДАРГА А.ОЗАТЫГ ҮҮРЭГТ АЖЛААС НЬ ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ