ЗАСАГ ДАРГА А.АСЕТ 1-ДҮГЭЭР БАГИЙН ЖАЛАНАШ,ЧИХАРТЭЙ,ХАРНУУР ЧИГЛЭЛД АЖИЛЛАВ.

Өчигдөр буюу 2022 оны 05 дугаар сарын 24 -ны өдөр сумын Засаг дарга А.Асет, МЭТасгийн дарга К.Исламбек, 1 дүгээр багийн Засаг дарга А.Ахтан, 1 дүгээр багийн хүний бага эмч М.Гүлнат нар 1 дүгээр баг /Харнуур баг /-ийн Жаланаш,Чихиртай,Харнуур чиглэлд ажиллав. Дээрх багт ажиллах үеэр ард иргэдийн санал, бодлыг сонсож, Эрүүл мэндийн үйлчилгээг газар дээр нь үзүүлэн, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2023 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний саналыг авч, одоо ашиглагдаж байгаа бэлчээрийн гүний худгийн ашиглалт, эвдэрэлд орж байгаа зарим гүүрнүүдийн нөхцөл байдалтай танилцав

You May Also Like