ГЭМТ ХЭРЭГ,ЗӨРЧЛӨӨС ҮР ДАГАВРЫГ АРИЛГАХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ ТУХАЙ