БУЯНТ СУМААС АЛТАЙ СУМ ХООРОНДОХ ЗАМЫН ЗАСАВАР.

Өчигдөр буюу 2022 оны 05 дугаар сарын 31 ний өдөр сумын Засаг даргын захирамжаар төрийн албан хаагчдыг дайчлан ажиллуулж Буянт сумаас Алтай сум хоорондох зам буюу Хөлцөөтийн гүүрнээс Ёлтын гүүр хүртлэх замын зарим хэсгийг засварлан тээврийн хэрэгцэл саадгүй зорчих боломжоор хангаж ажиллав. Дээрх замын үлдсэн хэсгийг аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газраас хэрэгжүүлж байгаа Нийтийг хамарсан ажлын чиглэлээр ажиллаж байгаа залуучууд засварлан дуусгахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Энэхүү ажилд идэвхтэй ажилласан төрийн албан хаагчидтай баярласан талархаснаа илэрхийлье.

You May Also Like