БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН АЛТАЙ СУМЫН ХАДЛАН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАХ, ЭЗЭМШИХ,ХАМГААЛАХ ЖУРАМ.