Багийн Засаг дарга нарт Статистикийн хэлтсээс ирүүлсэн албан шаардлагыг танилцууллаа

Өнөөдөр буюу 2022 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр сумын Засаг дарга нийт багийн Засаг дарга нарт аймгийн Статистикийн хэлтсээс ирүүлсэн албан шаардлагыг танилцуулж, албан шаардлагад дурдсан ажлуудын хэрэгжилтийг хангуулан ажиллах тусгай төлөвлөгөө гарган батлуулж биелэлтийг хангуулан ажиллахыг үүрэг болгов.
Мөн уг албан шаардлагын биелэлтийг заасан хугацаанд аймгийн статистикийн хэлтэст хүргүүлэн ажиллахыг даалган ажиллав.

You May Also Like