• Засаг даргын Тамгын газрын байр, 5-баг, Өлгий сум, Баян-Өлгий аймаг, Монгол улс
  • Утас.:94335885
  • Факс.: 99422402
  • info@gov.mn
  • Улаанбаатар хотоос: 1700 км
  • Аймгийн төвөөс: 110 км
Аймгийн төв
Сумын төв
Алтай сум

Алтай сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС